Skip to main content

Klauzula informacyjna

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Twoje dane są przetwarzane przez

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefon: +49 (0)6592 / 712 -0
Faks: +49 (0)6592 / 74910
E-mail: datenschutz@technisat.de

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy pod adresem

Telefon: +49 (0) 6592 712 1351
E-mail: datenschutzbeauftragter@technisat.de

Organem nadzorującym ochronę danych odpowiedzialnym za firmę jest:

Rzecznik Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia-Palatynat
skrytka pocztowa 30 40
55020 Mainz
Telefon: +49 (0)6131 / 8920-0
Faks: +49 (0)6131 / 8920-299
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Klauzula informacyjna

Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka TechniSat Digital Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator Danych

Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, 55-120 Siemianice, KRS: 0000242289;

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com;

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Pozyskane dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • a) przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • b) przygotowania odpowiedzi i rozwiązania przedstawionego przez Państwa problemu za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej narzędzia „czat”– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielnie odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie zaistniałych problemów.

4. Odbiorcy Danych

Pozyskane za pośrednictwem strony internetowej dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

5. Okres przetwarzania pozyskanych danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych, maksymalnie przez okres 6 miesięcy .

6. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

  • a) prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania;
  • b) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru;

7. Warunki przekazania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomości i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością realizacji celów określonych w pkt 3.

8. Google Adwords Conversion-Tracking

Na naszej stronie stosujemy funkcję Conversion-Tracking (monitorowanie działań użytkownika, takich jak zamówienie artykułu) dostarczoną przez Google Adwords. W tym celu, po uzyskaniu zgody użytkownika, na komputerze zapisany zostanie plik Cookie, który umożliwia ponowne rozpoznanie użytkownika oraz monitorowanie jego aktywności na naszej stronie internetowej. Pobrane informacje będą przekazywane na serwery firmy Google znajdujące się na terenie innych państw, w których poziom ochrony danych może być niski. Informacje uzyskane za pomocą technologii Conversion-Cookie, służą do oceny statystycznej konwersji. Uzyskujemy informacje dotyczące łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie. Nie pozyskujemy jednakże informacji, które mogą pozwolić na identyfikacje użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6, ust.1, litera a Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Ochrony Danych (dobrowolna zgoda użytkownika).

9. Google Maps

Funkcja poszukiwania umożliwia odszukanie kompetentnego przedstawiciela w najbliższej okolicy. Po udzieleniu zgody, korzystając z serwisu Google Maps wyświetlimy wokół wskazanego adresu lokalizacje przedstawicieli. Realizacja tej funkcji wymaga przesłania do firmy Google takich informacji, jak Twój adres IP, data i czas wywołania, wywołany adres URL, zachowanie użytkownika na mapie oraz dane wprowadzone w celu uruchomienia funkcji szukania. Dane te zostaną usunięte bezpośrednio po przesłaniu. Firma TechniSat nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie danych. Pobrane dane będą przekazane na serwer firmy Google w USA. Poziom ochrony danych osobowych w USA jest niższy niż na terenie Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że przesłane dane zostaną przekazane rządowi USA w celach kontrolnych i nadzorczych bez możliwości wyrażenia czynnego sprzeciwu dotyczącego takiego przekazania. Podstawą prawną przekazywania danych jest artykuł 6, ustęp 1, litera a (dobrowolne udzielenie zgody klienta) europejskiej dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych.

OUTRO

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na analizę zachowań użytkowników i zakupów, a także lokalizacji, kliknij Ustawienia prywatności