Skip to main content

Rejestracja produktu

Produktregistrierung

Szanowna klientko,
szanowny kliencie,

nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości.

Jeżeli jednak zakupiony produkt TechniSat nie działa poprawnie, jest nam przykro z tego powodu. Prosimy zwrócić się w takim przypadku do specjalistycznego sprzedawcy, partnera dystrybucyjnego lub wymienionej poniżej infolinii technicznej.

Oprócz ustawowej gwarancji, oferujemy gwarancję na wszystkie specjalnie oznakowane urządzenia TechniSat zgodnie z poniższymi warunkami, chyba że wyraźnie wykluczyliśmy określone urządzenia z naszych gwarancji (np. urządzenia drugiego gatunku lub pozycje specjalne) lub określiliśmy specjalne programy gwarancyjne na wybrane produkty (np. cyfrowe anteny SATMAN). Uwzględnij warunki gwarancji przewidziane dla danego produktu.

Nie ogranicza to w niczym Twoich ustawowych uprawnień.

Pamiętaj, że możesz zarejestrować produkt najpóźniej cztery tygodnie od daty zakupu widniejącej na rachunku.