Skip to main content

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są technologie, które służą nam do zbierania informacji opisujących zachowanie użytkowników (Tracking oraz Targeting). Umożliwia to rozpoznanie użytkowników, którzy ponownie odwiedzają daną stronę internetową. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane do zwiększenia atrakcyjności strony internetowej oraz do dostosowania jej treści do preferencji użytkownika. Dostosowanie oznacza, że użytkownik będzie widział propozycje produktów w formie reklamy na tej i na innych stronach internetowych. Dane technologii Tracking są także wykorzystywane do ciągłej poprawy jakości naszych reklam. Dalsze informacje na ten temat oraz na temat stosowanych technologii zamieszczono w naszej Deklaracji Ochrony Danych .

Korzystanie ze strony możliwe jest oczywiście także bez udzielenia zgody na stosowanie technologii Tracking i Targeting. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, strona internetowa nie będzie gromadzić żadnych informacji dotyczących indywidualnych zachowań użytkownika. W przeglądarce zostanie zapisana jedynie wskazówka (plik Cookie) oznaczająca brak zgody użytkownika na dokonywanie rejestracji zachowania. Prosimy o wyrażenie zgody.

Klauzula informacyjna

INTRO

Klauzula informacyjna

Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka TechniSat Digital Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator Danych

Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, 55-120 Siemianice, KRS: 0000242289;

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com;

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Pozyskane dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • a) przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • b) przygotowania odpowiedzi i rozwiązania przedstawionego przez Państwa problemu za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej narzędzia „czat”– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielnie odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie zaistniałych problemów.

4. Odbiorcy Danych

Pozyskane za pośrednictwem strony internetowej dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

5. Okres przetwarzania pozyskanych danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych, maksymalnie przez okres 6 miesięcy .

6. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 • a) prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania;
 • b) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru;

7. Warunki przekazania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomości i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością realizacji celów określonych w pkt 3.

8. Google Adwords Conversion-Tracking

Na naszej stronie stosujemy funkcję Conversion-Tracking (monitorowanie działań użytkownika, takich jak zamówienie artykułu) dostarczoną przez Google Adwords. W tym celu, po uzyskaniu zgody użytkownika, na komputerze zapisany zostanie plik Cookie, który umożliwia ponowne rozpoznanie użytkownika oraz monitorowanie jego aktywności na naszej stronie internetowej. Pobrane informacje będą przekazywane na serwery firmy Google znajdujące się na terenie innych państw, w których poziom ochrony danych może być niski. Informacje uzyskane za pomocą technologii Conversion-Cookie, służą do oceny statystycznej konwersji. Uzyskujemy informacje dotyczące łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie. Nie pozyskujemy jednakże informacji, które mogą pozwolić na identyfikacje użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6, ust.1, litera a Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Ochrony Danych (dobrowolna zgoda użytkownika).

OUTRO

Information clause for contractors of TechniSat Digital Sp. z o.o.

Pursuant to Art. 13 sections 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/56/EC (hereinafter: GDPR), we would like to inform you that:

The administrator of the held personal data is:
TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2, Siemianice,
55-120 Oborniki Śląskie,
KRS: 0000242289;

Contact to the Data Protection Officer
The Data Protection Officer may be contacted at: poland.iod@technisat.com

Personal data processing purposes
The data will be processed for the following purposes:

 1. conclusion and implementation of the order/agreement for provision of services offered by the administrator or taking action aiming at conclusion of an agreement – legal basis for data processing art. 6 par. 1 letter 6 GDPR;
 2. fulfilment of duties resulting from generally applicable legal regulations – legal basis for data processing of Art. 6 section 1 letter c GDPR;
 3. legitimate purposes of the administrator, including taking actions aiming at pursuing possible recovery claims, sale of receivables – legal basis for data processing Art. 6 section 1 letter c GDPR;

Personal data recipients
The personal data may be transferred to third parties that provide services to the administrator or directly cooperate with the administrator, including, but not limited to:

 1. business partners,
 2. courier service providers,
 3. forwarding or transport companies,
 4. entities providing legal or debt collection services;
 5. related entity.

Data retention periodPersonal data will be processed for the purposes described in section “Personal data processing purposes” letter a, b and c for the term of the agreement and fulfilment of the legal obligations of the administrator and for the period that enable pursuing potential claims in connection with agreement execution;

Providing the data is voluntary, but necessary to conclude an agreement, and failure to provide it will result in inability to conclude it.

Right to limit processing
You have the right to access your data, request rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data and the right to object to data processing. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in case of personal data protection breach.