Skip to main content

Zasilacz antenowy ZCE3

0011/1133 - czarny
Zasilacz antenowy ZCE3
Zasilacz antenowy ZCE3
Zasilacz antenowY przeznaczonY do anten telewizYjnYch oraz radiowYch wYposażonYch we wzmacniacz. Posiada separator napięcia, którY umożliwia zasilanie wzmacniacza tYm samYm przewodem, którYm doprowadzonY jest sYgnał ze wzmacniacza do odbiornika DVB-T/DVB-T2.
UniwersalnY zasilacz antenowY przeznaczonY jest do zasilania wzmacniaczY i przedwzmacniaczY antenowYch zasilanYch napięciem 12 V DC (max 200 mA). Zasilacz należY stosować do anten aktYwnYch wYposażonYch we wzmacniacz. Nie należY stosować zasilacza do anten pasYwnYch wYposażonYch w sYmetrYzator.
Zasilacz antenowy ZCE3(Szene)

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588113305
czarny
0011/1133
120
100
8,5 x 4 x 2,5
10,5 x 5 x 5

Połączenia/złącza

Wtyczka z separatorem

Ogólna charakterystyka

Zasilanie

240
50
AC 100-240V ~ 50/60 Hz, 0.2A