Skip to main content

SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Octo-LNB

SATMAN 850, UNYSAT Octo-LNB
SATMAN 850, UNYSAT Octo-LNB
kf_Teilnehmer_8

kf_Teilnehmer_8

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588088887
beżowy
6085/9888
8.8
5.2
89.00 x 85.00 x 7.50
92.75 x 88.00 x 23.50

Zakres cz?stotliwo?ci wyj?ciowej

1100 ... 2150