Skip to main content

Pilot TECHNISMART

0000/9561
Pilot TECHNISMART
W naszym sklepie internetowym: 90,00
Pilot TECHNISMART
SYstem alarmowY TECHNISMART możesz aktYwować, dezaktYwować lub ustawić w domu za naciśnięciem jednego przYcisku na pilocie. Pilot ma również przYcisk SOS, którY może wYwołać wewnętrznY alarm w sYtuacji awarYjnej.

Do korzYstania z tego pilota wYmagana jest jednostka centralna z pakietu startowego TECHNISMART (nr art. 0100/9560) oraz bezpłatna aplikacja TECHNISMART (iOS/Android).

Integracja pilota z sYstemem alarmowYm TECHNISMART odbYwa się poprzez bardzo proste zeskanowanie kodu QR w bezpłatnej aplikacji TECHNISMART.

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588095618
0000/9561
30
20
7.44 x 3.45 x 1.61
8.20 x 2.00 x 5.50

Środowisko pracy

-10 ... 35
10 ... 75

Połączenie bezprzewodowe

RF (ISM-Band)
433.92

Zasilanie

3
CR2032