Skip to main content

Kalkulator AZ/EL

Kąt azymutu i elewacji

Satelity odpowiednie do odbioru satelitarnych programów telewizyjnych i radiowych są rozmieszczone na orbicie geostacjonarnej, która znajduje się na wysokości 35 803 km bezpośrednio nad równikiem.Obiekty umieszczone na tej orbicie poruszają się analogicznie do obrotu Ziemi, przez co mamy wrażanie, że utrzymują się stale nad danym punktem na Ziemi. Dzięki umieszczeniu satelitów na orbicie geostacjonarnej możliwe jest stały odbiór transmisji satelitarnych przy użyciu anten kierunkowych, bez konieczności zmieniania kierunku ustawienia anten.

Zależnie od umiejscowienia satelity na tej orbicie, np. ASTRA na 19,2° wschód, oraz lokalizacji anteny satelitarnej, relatywnie w kierunku na północ/południe lub wschód/zachód, można obliczyć dwie wartości, które są istotne dla prawidłowego ustawienia anteny satelitarnej do odbioru programów z danej satelity, są to "azymut” (kąt kierunku) i "kąt elewacji".


Azimutwinkel

Kąt azymutu

Kąt orientacji poziomej anteny satelitarnej, kierunek ruchu w lewo lub w prawo.

Elevationswinkel

Kąt elewacji

Kąt orientacji pionowej anteny satelitarnej, kierunek ruchu w górę lub w dół.

Hinderniss

Podłączanie anten satelitarnych

Paraboliczną antenę do odbioru satelitarnego można umieścić w pobliżu domu (np. w ogrodzie). Instalacja na dachu domu nie jest obowiązkowa.

Nawet jeśli anteny parabolicznej nie można umieścić w ogrodzie, ponieważ nie ma swobodnego widoku (wybranego) satelity, antenę można przymocować do ściany domu lub garażu za pomocą uchwytu ściennego.W porównaniu z instalacją dachową, instalacja naziemna lub ścienna ma niewątpliwe wiele zalet. Z jedną z nich jest łatwiejszy montaż, a drugą wygodniejszy dostęp od anteny.

Zaleta instalacji dzięki korzystnej elewacji

Poniższy schemat ilustruje przykładowe ustawienie anteny do odbioru programów telewizji satelitarnej w Polsce z satelitów HOTBIRD i ASTRA.

Zwykle odległość zaledwie 1 metra od przeszkody zapewnia wyraźny widok tych satelitów.

Kąt elewacji A
Nachylenie B
na podstawie odległości C 1 m
20°
36,40 cm
22°
40,40 cm
24°
44,52 cm
26°
48,77 cm
28°
53,17 cm
29°
55,40 cm
30°
57,74 cm
31°
60,00 cm
32°
62,49 cm
33°
64,90 cm
34°
67,45 cm