Skip to main content

Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A

0001/3243 - srebrny
Made in Germany
Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A
Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A
AktYwnY odgałęźnik 4/2A, bezkonkurencYjnY w swoim rodzaju, rozdzielenie jednego toru sYgnałowego na dwa niezależne. Tłumienie linii magistrali wYnosi tYlko 1 dB. Odgałęzienia są wzmacniane o 5dB.
AktYwnY odgałęźnik 4/2A może bYć kaskadowanY do 6 razY w celu zapewnienia sYgnałów np. do kolejnYch pięter wieżowca.
Ten komponent może bYć łączonY ze wszYstkimi switchami 5/8, jak również z sYstemem TECHNIROUTER 5/1x8 i 5/2x4!
Wielu użytkowników

Wielu użytkowników

Dostarcza sygnał satelitarny dla wielu dekoderów.

1 pozycja satelitarna

1 pozycja satelitarna

Za pomocą tego urządzenia można odbierać kanały z jednej pozycji orbitalnej, tj. określonego satelity. W Polsce antena jest zwykle ustawiona na satelitę HotBird 13.0 Wschód.

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588132436
srebrny
0001/3243

Częstotliwości

950 ... 2.150

Tłumienie przelotowe

0,6 ... 1

Środowisko pracy

-25 ... 55

Dane techniczne

4

Ogólna charakterystyka

Separacja

45
60

Wzmocnienie

3 ... 6 stałe

Zasilanie

typ. 130 @15V

Zawartość zestawu

AktYwnY podwójnY rozgałęźnik 4/2A, instrukcja obsługi

Pobieralnia