Skip to main content

Pobieralnia

Podwójny rozdzielacz satelitarny 15 dB

( 0000/3131 )

Podwójny rozdzielacz satelitarny o tłumieniu 15 dB w przedziale częstotliwości 4-2400 MHz stosowany zarówno przy rozdzielaniu sygnału satelitarnego i naziemnego.
Posiada ekranowanie klasy A, a zatem doskonale chroni przed zakłóceniami aktywnymi i biernymi.
Rozdzielacz posiada przelotkę napięcia stałego oraz odsprzężenie diodowe.
Doskonałe właściwości transmisji umożliwiają stosowanie w instalacjach jednokablowych, zwłaszcza opartych o TechniSelect 12 oraz TechniRouter.

Rückrufe

Zur Zeit liegen keine Informationen zu Produktrückrufen vor.