Skip to main content

Zasilacz do anten DVB-T 12V/100mA

0002/1133 - Zasilacz do anten DVB-T 12 V/100mA - czarny
Zasilacz do anten DVB-T 12 V/100mA
Zasilacz do anten DVB-T 12 V/100mA
Zasilacz antenowY przeznaczonY do anten telewizYjnYch oraz radiowYch wYposażonYch we wzmacniacz. Posiada separator napięcia, którY umożliwia zasilanie wzmacniacza tYm samYm przewodem, którYm doprowadzonY jest sYgnał ze wzmacniacza do odbiornika DVB-T/DVB-T2.

Przedsiębiorca TechniSat Digital sp. z o.o. z siedzibą w Siemianicach informuje, że zasilacz antenowY Art. Nr 0002/1133, 12V/100mA, numer katalogowY LBZ-01 libox nie spełnia wYmagań określonYch w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczYch wYmagań dotYczącYch ograniczenia stosowania niektórYch niebezpiecznYch substancji w sprzęcie elektrYcznYm i elektronicznYm, z uwagi na stwierdzenie obecności w wYrobie ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonYm postępowaniem przed Prezesem Urzędu OchronY Konkurencji i Konsumentów.

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588211339
czarny
0002/1133

Połączenia/złącza

Wtyczka z separatorem

Zasilanie

230
50
DC 12V/100mA