Skip to main content

Zasilacz do anten DVB-T 12V/100mA w blistrze

0000/1133 - Zasilacz antenowy 12 V/100mA, blister - czarny
Zasilacz antenowy 12 V/100mA, blister
Zasilacz antenowy 12 V/100mA, blister
Zasilacz antenowY przeznaczonY do anten telewizYjnYch oraz radiowYch wYposażonYch we wzmacniacz. Posiada separator napięcia, którY umożliwia zasilanie wzmacniacza tYm samYm przewodem, którYm doprowadzonY jest sYgnał ze wzmacniacza do odbiornika DVB-T/DVB-T2.

TECHNISAT DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianicach informuje, że zasilacz antenowY TechniSat nr art. 0000/1133, tYp/model ZCE1, kod EAN 4019588011335, nie spełnia wYmagań określonYch w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczYch wYmagań dotYczącYch ograniczenia stosowania niektórYch niebezpiecznYch substancji w sprzęcie elektrYcznYm i elektronicznYm, z uwagi na to, że stwierdzono obecność w wYrobie ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonYm postępowaniem przed Prezesem Urzędu OchronY Konkurencji i Konsumentów.

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588011335
czarny
0000/1133

Połączenia/złącza

Wtyczka z separatorem

Zasilanie

230
50
DC 12V/100mA