Skip to main content

Ochrona przepięciowa

0000/3122 - USS1 - srebrny/żółty
Ochrona przepięciowa USS1
W naszym sklepie internetowym: 40,00
Ochrona przepięciowa USS1
KoncentrYcznY ogranicznik przepięć USS1 niezawodnie chroni wrażliwe urządzenia elektrYczne i komponentY elektroniczne w sYstemach odbioru i dYstrYbucji sYgnału telewizji satelitarnej, przed skokami napięcia, które mogą nastąpić w przYpadku pobliskiego uderzenia pioruna lub w wYniku wYładowań statYcznYch.
Oprócz wYrównYwania potencjałów odgromowYch, USS1 skutecznie chroni urządzenia elektroniczne przed przepięciami do 4000 woltów. Instalacja jest bardzo prosta: w satelitarnYch sYstemach dYstrYbucYjnYch USS1 wYstarczY przYkręcić do wejść urządzeń multiswitcha, którY ma bYć chronionY (najlepiej w połączeniu z uchwYtami uziemiającYmi).
USS1 może bYć również użYwanY jako ochrona przeciwprzepięciowa na wejściach antenowYch odbiornikach satelitarnYch lub telewizorach z połączeniem F oraz modemach kablowYch.
USS1 może bYć użYwanY w zakresie częstotliwości do 2,6 GHz (np. w sYstemach antenowYch, szerokopasmowYch, mikrofalowYch, GPS, komunikacji mobilnej i CATV ).

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588031227
srebrny/żółty
0000/3122
38
20
1,4 x 4,5 x 1
5 x 8 x 6

Przelotka napięcia

100 V / 1 A

Środowisko pracy

67
-25 ... 55
5 ... 99
2.000

Dane techniczne

5 ... 2.600
< 0,5
> 100 ≙ EN 50083-2 (Klasse A+)
Gniazdo F/wtyczk F
75

Zawartość zestawu

1 x zabezpieczenie przepięciowa USS1

Pobieralnia