Skip to main content

Filtr EPA 11 do TECHNIMAX AS MINI

0030/7042 - Filtr do TECHNIMAX AS MINI - biały
Filtr do TECHNIMAX AS MINI
Filtr do TECHNIMAX AS MINI
NowoczesnY filtr EPA-11 ogranicza emisję cząstek stałYch/drobnYch pYłów/zawiesin do powietrza. Bez filtra drobnY pYł bYłbY po prostu uwalnianY z powrotem do powietrza.
ZalecamY wYmianę filtra co trzY do sześciu miesięcY lub w razie potrzebY. Nie zalecamY mYcia filtra, gdYż może on ulec uszkodzeniu.
Ten filtr EPA-11 jest m.in. kompatYbilnY z bezprzewodowYm odkurzaczem TechniSat TECHNIMAX AS MINI.

Dane techniczne

Dostępne modele

4019588370425
biały
0030/7042
52
15

Właściwości czyszczące

EPA 11 ( > 95,00 % )

Zawartość zestawu

Filter EPA 11

Pobieralnia