Skip to main content

Pobieralnia

TECHNISWITCH 5/8 G2

( 3234/3259 )

Za pomocą tego multiswitcha sygnał satelitarny może być rozprowadzany do ośmiu abonentów.

Dzięki połączeniu jednostki podstawowej z jednostką kaskadową, sieć dystrybucji można łatwo rozszerzyć do 24 abonentów. Każdy uczestnik ma dostęp do całej gamy programów we wszystkich gniazdach multimedialnych.

Za pomocą systemu TechniSwitch można dystrybuować do czterech różnych polaryzacji satelitarnych.

Może być używany bez zasilacza
Gniazdko zasilania nie jest absolutnie konieczne na miejscu instalacji multiswitchowej. Zasilanie multiswitchy (w tym transmisje naziemne) może być przejęte przez zasilanie LNB odbiorników.
W przeciwnym razie zasilanie jest dostarczane przez zasilacz sieciowy jednostki podstawowej.

Rückrufe

Zur Zeit liegen keine Informationen zu Produktrückrufen vor.