Skip to main content

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są technologie, które służą nam do zbierania informacji opisujących zachowanie użytkowników (Tracking oraz Targeting). Umożliwia to rozpoznanie użytkowników, którzy ponownie odwiedzają daną stronę internetową. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane do zwiększenia atrakcyjności strony internetowej oraz do dostosowania jej treści do preferencji użytkownika. Dostosowanie oznacza, że użytkownik będzie widział propozycje produktów w formie reklamy na tej i na innych stronach internetowych. Dane technologii Tracking są także wykorzystywane do ciągłej poprawy jakości naszych reklam. Dalsze informacje na ten temat oraz na temat stosowanych technologii zamieszczono w naszej Deklaracji Ochrony Danych .

Korzystanie ze strony możliwe jest oczywiście także bez udzielenia zgody na stosowanie technologii Tracking i Targeting. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, strona internetowa nie będzie gromadzić żadnych informacji dotyczących indywidualnych zachowań użytkownika. W przeglądarce zostanie zapisana jedynie wskazówka (plik Cookie) oznaczająca brak zgody użytkownika na dokonywanie rejestracji zachowania. Prosimy o wyrażenie zgody.

Pobieralnia

AirStar TeleStick 2

( 0000/4514 )

Pobieralnia

Oprogramowanie (1.0)

Oprogramowanie i sterowniki dla systemu Windows 7. Wersja dostępna na płycie CD, zawiera dodatkowe oprogramowanie do edycji nagrań wideo "Video-Editing-Software EVE". Ze względu na ograniczenia licencyjne, program "EVE" nie jest dostępny w pakiecie dostępnym drogą internetową., 08.09.2011, 41.19 MB

Software- und Treiber-Paket für AirStar Telestick (XP, Vista) (1.0)

Für Windows XP und Windows Vista.

(Die Video-Editing-Software EVE kann aus lizenzrechtlichen Gründen nicht über den Internet-Download angeboten werden. Diese Software ist deshalb nur auf der CD verfügbar, die mit dem Produkt ausgeliefert wurde.), 08.09.2011, 41.19 MB

aktuelle Software und Treiber für Airstar TeleStick 2

09.07.2014
enthält Software und Treiber sowie Handbuch und FAQs., 04.07.2014, 51.44 MB

Rückrufe

Zur Zeit liegen keine Informationen zu Produktrückrufen vor.