Skip to main content

Pobieralnia

AirStar TeleStick 2

AirStar TeleStick 2

( 0000/4514 )

Dekoder USB do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4 na laptopie lub komputerze. Również do programów HDTV.

Pobieralnia

Nie ma obowiązku instalowania dostarczanych przez nas aktualizacji oprogramowania. My chcielibyśmy jednak wyraźnie zwrócić uwagę na to, żenie ponosimy odpowiedzialności za wady fizyczne, które wynikają wyłącznie z faktu, że aktualizacja, na której dostępność zwróciliśmy uwagę , nie zostałaprzez Państwa zainstalowana w rozsądnym terminie, mimo że dostarczyliśmy Państwu wolne od wad instrukcje instalacji .

Software- und Treiber-Paket für AirStar Telestick (XP, Vista) (1.0)

Für Windows XP und Windows Vista.

(Die Video-Editing-Software EVE kann aus lizenzrechtlichen Gründen nicht über den Internet-Download angeboten werden. Diese Software ist deshalb nur auf der CD verfügbar, die mit dem Produkt ausgeliefert wurde.), 08.09.2011, 41.19 MB

Oprogramowanie (1.0)

Oprogramowanie i sterowniki dla systemu Windows 7. Wersja dostępna na płycie CD, zawiera dodatkowe oprogramowanie do edycji nagrań wideo "Video-Editing-Software EVE". Ze względu na ograniczenia licencyjne, program "EVE" nie jest dostępny w pakiecie dostępnym drogą internetową., 08.09.2011, 41.19 MB

aktuelle Software und Treiber für Airstar TeleStick 2

09.07.2014
enthält Software und Treiber sowie Handbuch und FAQs., 04.07.2014, 51.44 MB

Rückrufe

Zur Zeit liegen keine Informationen zu Produktrückrufen vor.